Žodis naujokui

Mūsų grupė vadinasi “Trakas”. Joje renkasi vyrai ir moterys, kurie nebegali kontroliuoti savo gėrimo ir per tai yra patyrę daug nemalonumų, išgyvenimų ar net nelaimių. Grupėje susirinkimai vyksta kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 19 val. Susirinkimuose kalbama po vieną ir tik apie save. Čia niekas su niekuo nesiginčija, nekritikuoja ir nediskutuoja. Kalbėdami kitiems apie save, mes turime progą pasižiūrėti iš šalies ir geriau pažinti save: kokie mes buvome, kas su mumis atsitiko ir kaip mes jaučiamės šiandien. Jeigu klausantis jums iškils klausimų, apie viską, kas jus domina, galėsite paklausti bet kurio grupės nario po susirinkimo. Klausydamiesi kitų grupės narių pasakojimų, mes atrandame daug ką bendro su savo gyvenimu ir dar kartą įsitikiname, kad alkoholis visus žmones veikia vienodai: pradžioje linksmina, paskui troškina, dusina, kol pagaliau pasiglemžia visą tave – iš šeimos ir iš gyvenimo. Išsipasakoję viską atvirai apie tai, kas šiandien slegia mūsų mintis ir jausmus, mes pajuntame palengvėjimą, ir tai suteikia dvasios ramybės bei stiprybės nepakelti pirmo pasitaikiusio stikliuko ir išlikti blaiviam tą vieną dieną.

Jus gali nustebinti, kad blaivūs žmonės čia vadina save alkoholikais. Tačiau taip yra tik susirinkime, kur garantuotas visiškas anonimiškumas. Tai leidžia mums geriau pažinti savo ligą, jaustis lygiais tarp kitų grupės narių, nepriklausomai nuo socialinės padėties, išsilavinimo ar užimamų pareigų.

Susirinkimų metu jūs dažnai girdėsite kalbant apie Dievą, Aukštesniąją jėgą. Mūsų programoje tai nėra religinės sąvokos. Daugelis iš mūsų kovodami su alkoholiu buvo išbandę viską ir kai niekas nepadėjo, buvome praradę paskutinę viltį. Tie, kurie atėję į AA Draugiją išliko blaivūs, laiko tai tikru stebuklu ir įsitikina, kad be  Aukštesniosios jėgos toks stebuklas atsitikti negalėjo. Todėl mes ir kalbame apie Dievą – tokį, kaip mes patys kiekvienas Jį suprantame.

Jeigu pertraukos metu bus renkamos aukos, tegul tai jūsų neišgąsdina. Tai nėra nei nario mokestis, nei kokia nors rinkliava. Tai tik savanoriški įnašai. Mūsų Septintoji tradicija sako: “Išsilaikome patys”. Tačiau ir šie įnašai nėra privalomi, nėra nustatyto jų dydžio: į dėžutę meta kas kiek gali, o jei neturi – taip pat jokios bėdos. Daugelis iš mūsų buvom priėję liepto galą ir blaivybės pradžioje gyvenimas ne iš karto viską sugrąžino.

Pirmajame susirinkime jums daug kas gali pasirodyti nesuprantama ar nepriimtina. Tačiau neskubėkite daryti kategoriškų išvadų po vieno susirinkimo. Didelį blaivybės stažą turintys anoniminiai alkoholikai teigia, kad norint viską suprasti, reikia apsilankyti mažiausiai 90-yje susirinkimų. Jei nuspręsite likti su mumis, ramybė pamažu sugrįš į jūsų sielą ir gyvenimas nušvis kitomis spalvomis.