Ko nedaro AA?


 • neužsiima tyrimais;
 • nenustato medicininių diagnozių;
 • neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimais;
 • neteikia blaivyklos paslaugų;
 • neskiria globos arba laikino apgyvendinimo;
 • nedalyvauja socialinių tarnybų arba konsultavimo organizacijų darbe (tačiau A.A. nariai, grupės arba tarnautojai bendradarbiauja su jais);
 • nesiūlo religinių apeigų;
 • neaprūpina gyvenamuoju plotu, mityba, apranga, darbu, pinigais ar kitomis socialinėmis paslaugomis;
 • nekonsultuoja profesijos pasirinkimo ir šeimos klausimais;
 • neteikia chara
 • nesaugo narių sąrašų ir ligos istorijų;
 • kteristikų advokatams, teismo darbuotojams ar socialinėms tarnyboms.

(Iš brošiūros „If You Are a Professional“)