Kas… AŠ?

Ar žmogus nuo „socialaus gėrimo“ jau perėjo prie patologinio? Norint sužinoti, naudinga atsakyti į čia pateiktus klausimus.

Apgaudinėti kitus yra rimtas užsiėmimas, tačiau kai pradedu apgaudinėti save, tai tampa tragedija.

Įmanoma apgauti kitus, tačiau SAU TURI BŪTI NUOŠIRDUS.

 

KAS… AŠ?

Alkoholikas, o gal ne? Atsakyk pats sau.

 1. Ar jauti poreikį gerti kitą rytą?
 2. Ar esi linkęs gerti vienas?
 3. Ar apleidi darbą, pareigas dėl gėrimo?
 4. Ar kokiu nors būdu (moraliniu, finansiniu etc.) gėrimas kenkia tavo šeimai?
 5. Ar jauti poreikį išgerti kasdien tam tikru laiku?
 6. Ar patiri vidinį vidinį drebulį, kol išgeri?
 7. Ar alkoholio vartojimas sukelia irzlumą?
 8. Ar gėrimas paskatina nesirūpinti šeimos gerove?
 9. Ar gerdamas užmiršti savo šeimos narius?
 10. Ar gėrimas paveikė tavo asmenybę?
 11. Ar gėrimas sukėlė kokių nors sveikatos sutrikimų ar negalavimų (pvz. Pagirios)?
 12. Ar gėrimas padidino nuovargį?
 13. Ar dėl gėrimo patyrei miego sutrikimų?
 14. Ar gėrimas daro tave labai impulsyvų?
 15. Ar gerdamas prarandi savikontrolę?
 16. Ar gėrimas mažina tavo aktyvumą?
 17. Ar gėrimas apriboja tavo siekius ir tikslus?
 18. Ar dėl gėrimo mažėja atkaklumas ir ryžtingumas siekiant užsibrėžtų tikslų?
 19. Ar geri, kad galėtum lengviau bendrauti (nuslopinti drovumą, baigštumą)?
 20. Ar geri, kad padrąsintum save (nugalėtum menkavertiškumo jausmą)?
 21. Ar geri, kad pašalintum nepasitenkinimo pojučius?
 22. Ar dėl gėrimo sumažėjo lytinė potencija?
 23. Ar dėl gėrimo aiškiai išreiški savo nepasitenkinimą ar neapykantą?
 24. Ar dėl gėrimo padidėja pavydo jausmas?
 25. Ar dėl gėrimo pablogėja nuotaika?
 26. Ar dėl gėrimo sumažėja darbingumas?
 27. Ar gėrimas padidino jautrumą?
 28. Ar dėl gėrimo sunkiau siekti gyvenimo pažangos?
 29. Ar dėl gėrimo pasirinkai menkavertę aplinką?
 30. Ar gėrimas kenkia tavo sveikatai?
 31. Ar gėrimas paveikė tavo protą mastymą?
 32. Ar dėl gėrimo gyvenimas namuose tapo nemielas?
 33. Ar gėrimas kenkia tavo darbui?
 34. Ar gėrimas pakenkė tavo reputacijai?
 35. Ar gėrimas ardo tavo harmoniją?

Šie klausimai parengti ne A.A., bet John`o Hopkins`o universitetinės ligoninės specialistų (JAV). Jais remiantis nustatoma ar pacientas yra alkoholikas ar ne.

A.A. šiuos klausimus papildė taip:

36.  Ar gėrimo metu arba po to patyrei atminties sutrikimus?
37.  Ar kada nors po gėrimo patyrei nesugebėjimą susitelkti?
38.  Ar kada nors po gėrimo jautei sąžinės graužatį ar gailestį?
39.  Ar dėl gėrimo kada nors teko prašyti gydytojo pagalbos, vartoti vaistus?
40.  Ar dėl gėrimo teko gulėti ligoninėj?

Jei bent į vieną klausimą atsakei TAIP, tai yra aiškus perspėjimas, kad gali tapti alkoholiku.

Jei į du klausimus atsakei TAIP, yra požymių, kad esi alkoholikas.

Jei į tris klausimus atsakei TAIP, tu tikrai esi alkoholikas.

Nei vienas iš A.A. negali pasakyti apie kitą asmenį, kad jis yra alkoholikas. Tai gali ir turi nuspręsti pats, sau ir dėl savęs.

Tada atvira širdimi ir nuoširdžiai norėdamas, be jokių proto išlygų gali žengti A.A. Pirmąjį Žingsnį:

„PRISIPAŽINOME, KAD ESAME BEJĖGIAI PRIEŠ ALKOHOLĮ IR KAD MŪSŲ GYVENIMAS TAPO NEVALDOMAS.“