Pažįstama?


Kitoje planetoje gyveno girtuoklis. Apsilankymas pas jį buvo labai trumpas, tačiau mažąjį princą baisiai sujaudino.

– Ką tu čia veiki?- tarė jis girtuokliui, kurį rado tylomis kiūtantį prie daugybės tuščių ir pilnų butelių.
– Geriu,- atsakė girtuoklis niūriai.
– Kodėl tu geri?- paklausė mažasis princas.
– Kad užmirščiau,- atsakė girtuoklis.
– Kad užmirštum ką?- pasiteiravo mažasis princas, kuriam jis jau kėlė pasigailėjimą.
– Kad užmirščiau, jog man gėda,- prisipažino girtuoklis, nuleisdamas galvą.
– Gėda ko?- kamantinėjo jį mažasis princas, kurį ėmė noras jam padėti.
– Gėda gerti!- užbaigė girtuoklis ir daugiau nieko nebepasakė.
Mažasis princas suglumęs nuėjo toliau.
– Suaugę žmonės iš tikrųjų labai keisti,- kalbėjo jis pats sau, leisdamasis vėl į kelionę.

Antuanas de Sent-Egziuperi

MAŽASIS PRINCAS