Dvylika žingsnių

I.  Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. »

II. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą. »

III. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai. »

IV. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą. »

V. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. »

VI. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. »

VII. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti. »

VIII. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. »

IX. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. »

X. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę. »

XI. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. »

XII. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. »