A.A. mintys šiai dienai

Atėję į A.A., mes pradėjome tikėti Aukštesne už save Jėga. Mes tikime tuo Dieviškuoju Šaltiniu, kurį vadiname Dievu ir į kurį mes galime kreiptis, siekdami pagalbos. Kiekvieną rytą mes turime susikaupimo valandas. Mes prašome Dievą stiprybės išsilaikyti blaiviems 24 valandas. Ir prieš guldami, kiekvieną vakarą, mes padėkojame Jam už pagalbą, kad išsilaikėme blaivūs tą dieną.

Ar aš matau kiekviename A.A. asmenyje Dieviškosios Galios pasireiškimą, galintį pakeisti girtuoklį į blaivų asmenį?

Šios dienos meditacija

Aš turiu prašyti tikėjimo, kaip trokštantis dykumoje maldauja vandens. Ar aš žinau, ką reiškia jausti, kad Dievas niekados manęs neapleis? Ar aš esu tuo tikras, kaip esu tikras tuo, jog galiu kvėpuoti? Aš privalau kasdien stropiai melstis, kad mano tikėjimas sustiprėtų. Iš tikrųjų nieko mano gyvenime netrūksta, nes visa, ko man reikia, aš turiu. Man trūksta tiktai žinojimo, kad aš visa tai turiu. Aš esu kaip turtuolio vaikas, kuris sėdi skuduruose, kai visur aplink mane yra gėrybių sandėliai, iš kurių aš galiu pasiimti, ką tik noriu.

 Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad suprasčiau, jog Dievas turi viską, ko man reikia. Aš meldžiu, kad žinočiau, jog Dievo Galia man visuomet pasiekiama.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save