A.A. mintys šiai dienai

Tęskime antrą, trečią ir vienuoliktą žingsnį. Mes turime kreiptis į Aukštesnę Galią pagalbos, nes patys vieni esame bejėgiai. Kai mes atiduodame į Dievo rankas gėrimo problemą ir tenai ją paliekame, mes žengiame svarbiausią žingsnį savo gyvenime. Nuo tol mes pasitikime Dievu, kad Jis duos mums stiprybės likti blaiviems. Tai mus išlaisvina nuo minčių, kad esame pasaulio centras, ir leidžia mums atiduoti mūsų problemas Aukštesnei Jėgai. Malda ir susikaupimu mes siekiame tobulinti savo sąmoningą ryšį su Dievu. Mes bandome gyventi kiekvieną dieną taip, kaip Dievas nori, kad mes gyventume.

Ar aš pasitikiu Dievu, kad Jis duos man jėgų laikytis blaivybės?

Šios dienos meditacija

„Aš kalbėjau jums apie tuos dalykus, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas“. Net ir menkas dvasinio gyvenimo supratimas atneša daug džiaugsmo. Šiame pasaulyje tu jauties namie, kai esi sąlytyje su visumos Dievo Dvasia. Dvasinis patyrimas užtikrina pasitenkinimą. Ieškok gyvenimo prasmės, laikydamasis dvasinių įstatymų. Dievas nori, kad tu dvasiškai augtum, ir nori, kad tu tai įstengtum. Jeigu tu gyveni kiek įstengdamas pagal dvasinius įstatymus, tu gali tikėtis džiaugsmo ir taikos, pasitenkinimo ir pasisekimo.

 Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad rasčiau laimę, darydamas teisingus darbus. Aš meldžiuosi, kad rasčiau pasitenkinimą, paklusdamas dvasiniams įstatymams.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save