12 žingsnių


 1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. »
 2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą. »
 3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai. »
 4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą. »
 5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. »
 6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. »
 7. Nuolankiai Jo prašėme tuos trūkumus pašalinti. »
 8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. »
 9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. »
 10. Nuolatos stebėjome save ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę. »
 11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. »
 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. »