vienybė – tarnavimas – sveikimas

A.A. mintys šiai dienai

Alkoholikas yra žmogus, kurį girtavimas įstūmė į akligatvį. Jis nieko nepajėgė išmokti iš savo niūrios praeities. Jis nuolatos daro tas pačias klaidas ir nuolatos renka pragaištingą derlių. Jis nenori prisipažinti, kad yra alkoholikas. Jis vis tebemano, kad alkoholis jo neįveikia. Jo išdidumas neleidžia jam prisipažinti, kad jis yra kitoks, nei geriantys normaliai. Jis nenori sutikti su faktu, kad visą likusį gyvenimą jam teks praleisti be degtinės. Jis negali įsivaizduoti gyvenimo be stikliuko.

Ar aš išėjau iš šio akligatvio?

Šios dienos meditacija

Aš tikiu, kad Dievas yra visagalis. Jis gali duoti ar neduoti. Bet Jis neatims stiprybės iš asmens, kuris yra arti Dievo, nes toji stiprybe nejuntamai pereina iš Dievo į tą asmenį. Jis perima tą jėgą iš Dievo, jeigu gyvena Jo akivaizdoje. Aš mokysiuos gyventi Dievo akivaizdoje ir turėsiu tuos dalykus, kurių trokštu gauti iš Dievo: stiprybę, jėgą ir džiaugsmą. Dievo galia prieinama visiems, kuriems jos reikia ir kurie noriai tai priima.

Šios dienos malda

Aš meldžiu Dievą, kad neprieštaraudamas leisčiau Dievo galybei tekėti per mane. Aš meldžiu, kad pasiduočiau tai galybei.