A.A. mintys šiai dienai

Mes, kurie esame agnostiško temperamento, įsitikinome, kad, atsikratę savo skepticizmo ir išreiškę norą tikėti Jėga, didesne už mus pačius, pradėjome gauti rezultatus, nors mes negalėjome iki galo suvokti ar apibūdinti tos Jėgos, kurią mes vadiname Dievu. Kai žmogus gali tarti, kad jis tiki, arba jis nori tikėti, jis atsiduria ant gero kelio. Ant šito paprasto kertinio akmens yra įmanoma statyti nuostabaus grožio dvasinį pastatą.

Ar aš turiu noro priklausyti Galiai, kurios nesugebu iki galo apibūdinti ir suvokti?

Šios dienos meditacija

Mes siekiame Dievo esybės, ir tie, kurie ieško, randa. Svarbu ne pats ieškojimas, kiek vidinis supratimas, kad Dievo dvasia yra tavo širdyje. Kad aptiktum Dievo buvimą, privalai pasiduoti Jo valiai mažuose ir dideliuose gyvenimo dalykuose. Tokiu būdu Dievas gali mums vadovauti. Kai kurie dalykai mus atskiria nuo Dievo: nesąžiningas žodis, iš baimės kilęs nepasitenkinimas, šiurkštus kritikavimas, užsispyrimas ir neapykanta. Šitie dalykai atitolina tavo protą nuo Dievo. Meilės žodis, nesavanaudiškas susitaikymas, malonus nusiteikimas padėti – šie dalykai priartina prie Dievo.

Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad galėčiau galvoti, sakyti ir daryti dalykus, kurie mane priartina prie Dievo. Aš meldžiuosi, kad Jį rasčiau nuoširdžioje maldoje, maloniame žodyje ir nesavanaudiškame darbe.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save