A.A. mintys šiai dienai

Kai žmogus grįžta į A.A. po paslydimo, būna stipri pagunda apie tai nieko nesakyti. Joks kitas A.A, narys neturi jo versti tai daryti. Tai yra tik jo vieno reikalas. Jei jo požiūris į A.A. yra rimtas, jis supras, kad turi susirinkime sakyti apie savo paslydimą. Nėra jokios galimybės išvengti tos pareigos, jei jis yra teisingas ir tikrai nori gyventi pagal A.A. programą. Kai jis tai padaro, sugrįžta jo pirmykštis pasitikėjimas. Jis vėl namie. Niekas neturi jam priminti apie jo suklupimą. Jis vėl yra geras A.A. narys.

Ar aš galiu toleruoti kitų žmonių klaidas?

Šios dienos meditacija

Tik per sielos sąjungą su Dievu atėjo stiprybė, naujas gyvenimas ir dvasios jėga. Duona yra reikalinga kūnui, bet mes negalime gyventi tik duona. Bandymas vykdyti Dievo valią yra maistas ir tikro gyvenimo pagrindas. Mes maitinamės dvasios maistu. Jei to nedarome, siela alksta. Pasaulis kalba apie kūnus, kurie negauna pakankamai maisto, o kaip su siela, kuri nėra pakankamai maitinama? Stiprybė ir ramybė priklauso nuo dvasinio maisto.

 Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad negyvenčiau vien duona. Aš meldžiuosi, kad bandyčiau gyventi pagal Dievo valią.