vienybė – tarnavimas – sveikimas

A.A. mintys šiai dienai

Atėjęs į A. A., aš atėjau į naują pasaulį – blaivų pasaulį. Į blaivybės, taikos, ramybės ir laimės pasaulį. Bet aš žinau, kad, išgėręs tik vieną stikliuką, aš vėl grįšiu į seną pasaulį – alkoholio pasaulį. Į girtumą, nesantaiką ir skurdą. Tas alkoholiko pasaulis nėra maloni vieta gyventi. Žiūrėti į pasaulį per stiklo dugną nėra malonu, kai tampi alkoholiku.

Ar aš noriu grįžti atgal į tą alkoholiko pasaulį?

Šios dienos meditacija

Išdidumas stovi kaip sargybinis prie širdies durų, neįleisdamas Dievo. Dievas gali būti tik kukliuose ir nuolankiuose.  Nuolankumas  Dievo  valiai  yra  raktas, atrakinantis duris į Dievo karalystę. Joks žmogus negali būti iš tikrųjų nuolankus Dievui, jeigu nejautrus Dievo meilei ir nekreipia į ją dėmesio. Šiurkštūs akmens laiptai veda ten, kur grindys yra sudėstytos iš meilės bei džiaugsmo mozaikos. Kur yra Dievo dvasia, ten yra tavo namai. Ten yra tavo dangus.

Šios dienos malda

Aš meldžiu Dievo, kad apsigyventų mano ramioje ir nuolankioje širdyje. Aš meldžiu, kad galėčiau būti Jo vadovaujamas.