A.A. mintys šiai dienai

Kol nepažinojau A.A., aš buvau nemylintis. Nuo to laiko, kai aš pradėjau lankyti mokyklą, mažai tekreipiau dėmesio į savo motiną ir tėvą. Aš buvau savarankiškas, bet nenorėjau turėti nieko bendro su jais. Vedęs aš buvau labai nemielas savo žmonai. Daug kartų ją palikdavau namuose, o pats ūždavau. Aš labai mažai kreipiau dėmesio į savo vaikus ir niekad nebandydavau jų suprasti ar būti jų draugu. Mano draugai tebuvo keli girtuokliai, bet tai nebuvo tikri draugai.

Ar aš pagaliau išmokau mylėti kitus, o ne tik save?

Šios dienos meditacija

Būk ramus, būk teisingas, būk tylus. Nesijaudink, nesvarbu, kas dėtųsi aplinkui. Pajusk gilų vidinį saugumą, tikėdamas Visatos gerumu ir tikslu. Būk ištikimas savo aukščiausiems idealams. Neleisk sau slinkti atgal į seną kelią. Laikykis savo dvasinių ginklų. Būk visados ramus. Neįsileisk į ginčus, neatsikalbinėk ir nesiginčyk. Jeigu esi apkaltintas – ar tai būtų tiesa, ar ne – priimk tą klastotę ar apkaltinimą lygtai taip, kaip priimtumei pagyrimus. Tik vienas Dievas tave gali teisti, žinodamas, koks tu iš tikrųjų esi.

 Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad kitų kaltinimai manęs nejaudintų. Aš meldžiuosi, kad tik vienas Dievas būtų mano teisėju.