A.A. mintys šiai dienai

Prieš ateidami į A.A., dauguma mūsų beviltiškai bandėme nustoti gerti. Mes apgaudinėjome save, jog galime gerti taip, kaip mūsų draugai. Mes bandėme gerti susi­valdydami, bet to nepajėgėme padaryti. Mes visuomet nugrimzdavome į nesulaikomą besaikį girtavimą. Žmonos, motinos, šeimos draugai ir darbdaviai beviltiškai nuleisdavo rankas, būdavo įskaudinti ir galiausiai pasibjaurėdavo. Mes norėjome nustoti. Mes žinojome, kad kiekvieno gėrimo priežastis tebuvo tik kvailas pasiteisinimas.

Ar aš atsikračiau kvailų gėrimo pateisinimų?

Šios dienos meditacija

Daug dalykų tave supykdo, ir dėl to lengva nukrypti nuo kelio. Bet atmink, kad Dievas yra šalia tavęs visą laiką, pasiruošęs tau padėti, jeigu tik tu Jo šaukiesi. Joks žmogus negali nuolatos priešintis Dievo valiai arba ardyti Dievo planus, nors Dievo planai gali būti atidėti dėl žmogaus savivalės arba sąmoningo palinkimo į blogį. Žmonių pasaulis negali pastoviai pakeisti Dievo įstatymų arba Jo tikslo Visatai. Gyvenimo jūra gali mums atrodyti labai audringa, tačiau mes turime tikėti, kad mūsų Kapitonas vairuoja laivą teisinga kryptimi.

 Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad galėčiau vairuoti tiesiu keliu. Aš meldžiuosi, kad priimčiau Dievo nurodytą kryptį savo gyvenimo kelionėje.