A.A. mintys šiai dienai

Kas lemia įtaigų kalbėjimą susirinkime? Tai nėra gražiai atrinkti žodžiai ir įspūdingas kalbėjimas. Dažnai keli paprasti žodžiai, pasakyti iš širdies, yra daug įtaigesni, nei išdailinta kalba. Visuomet yra pagunda kalbėti apie nepatirtus dalykus, kad susidarytų geras įspūdis. Tai nėra veiksminga. Kas neina iš širdies, tas nepasiekia širdies. Tai, kas išplaukia iš asmeninio patyrimo ir nuoširdaus troškimo padėti kitam, dažniausiai pasiekia širdį.

Ar aš kalbu, kad padaryčiau įspūdį, ar tikrai norėdamas padėti kitam?

Šios dienos meditacija

„Tebūnie Tavo valia“ turi būti dažnai kartojama malda. Dievo malonės vykdymas turi būti tavo pasitenkinimo šaltinis. Tu turi būti patenkintas, vykdydamas Dievo valią, nes tai darant, visas tavo gyvenimas eina teisinga vaga, ir viskas baigiasi gerai. Kai tu nuoširdžiai bandai vykdyti Dievo valią ir nuolankiai priimi visas pasekmes, niekas negali tavęs išmušti iš pusiausvyros. Tas, kuris priima Dievo valią, savo gyvenime gal „nepaveldės žemės“, bet jis tikrai įgys sielos ramybės.

 Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad turėčiau nuolankią valią. Aš meldžiuosi, kad mano valia atitiktų Dievo valią.