vienybė – tarnavimas – sveikimas

A.A. mintys šiai dienai

Panagrinėkime išsireiškimą „dvasinė patirtis“, aptartą didžiosios knygos „Anoniminiai Alkoholikai“ priede. Dvasinė patirtis yra tai, kas padeda pasikeisti asmeniui. Atiduodami savo gyvenimą Dievui, kaip mes Jį suprantame, mes keičiamės. Tas pasikeitimas labai matomas tarp sveikstančių alkoholikų. Šis asmens pasikeitimas nebūtinai yra staigus pagijimas. Nėra būtina staiga suvokti Dievą ir tuoj pat laukti ūmaus jausmų ir požiūrių pasikeitimo. Dažniausiai pasikeitimas vyksta pamažu.

Ar aš pastebiu nuolatinį, lėtą kitimą savyje?

Šios dienos meditacija

„Ateikite pas mane visi, kurie esate nuvargę ir apkrauti sunkumais, ir aš duosiu jums poilsį“. Tu gali kreiptis į Dievą per maldą ir susikaupimą, kad gautumei poilsį nuo gyvenimo sunkumų kiekvieną dieną. Tikras atsipalaidavimas ir ramybė ateina iš Visatos pagrindinio gerumo jausmo. Dievo galingos rankos visada parems tave. Bendrauk su Dievu ne dėl to, kad tavo troškimai išsipildytų, bet dėl ramybės, kuri ateina, pasitikint Jo valia ir Jo tikslais tavo gyvenime. Pasitikėk, kad Dievo stiprybė yra pasiekiama tau, tikėk, kad Jis tau padės, ir ramiai lauk, kol tikra ramybė iš Dievo pripildys tave.

Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad jausčiau Dievo paramą šiandien. Aš meldžiuosi, kad ilsėčiaus ramus Jo užtikrintoje paramoje.