A.A. mintys šiai dienai

Kad suprastum A.A. programą, reikia dalykus apmąstyti. Šv. Povilas yra pasakęs: „Jie yra transformuoti, atnaujinus jų sąmonę“. Mes privalome išmokti tiksliai ir blaiviai mąstyti. Mes turime pakeisti savo alkoholišką mąstyseną blaiviu samprotavimu. Mes turime atrasti naują kelią, svarstant įvairius reikalus. Prieš ateidami į A.A., mes norėjome dirbtinio malonumo gyvenime ir viso to, kas eina su girtavimu. Toks gyvenimas mums tada atrodė normalus. Bet, žvelgiant atgal, jis atrodo visiškai priešingas normaliam. Iš tikrųjų, jis visiškai nenormalus. Mes turime pakeisti savo galvoseną.

Ar aš keičiu nenormalią galvoseną į normalią?

Šios dienos meditacija

Aš sutiksiu sunkiausias dienas be baimės. Tikiu, kad Dievas yra su manimi ir viską stebi, lemia. Mano pasitikėjimas lengvina sunkiausią, dieną. Man nereikia rūpintis, kadangi Dievas yra mano padėjėjas. Jo ištiestos rankos neša poilsį, nors būtų pati sunkiausia diena.

 Šios dienos malda

Meldžiu Dievą, kad aš visą laiką būčiau ramus ir nesisieločiau dėl smulkmenų. Meldžiu, kad neleisčiau materialiems dalykams save palenkti ir užslopinti dvasinius reikalus.