vienybė – tarnavimas – sveikimas

A.A. mintys šiai dienai

Atėję į A.A., mes supratome nepaprastą dalyką Mes pamatėme, jog buvome sergantys žmonės, bet ne moraliniai raupsuotieji. Nebuvome mes jau tokie keisti paukščiai, kaip mes manėme. Mes radome kitus žmones, kurie sirgo ta pačia liga, kurią ir mes turėjome, ir kurie išgyveno tą patį kaip ir mes. Jie pasveiko. Jei jie tai galėjo padaryti, kodėl gi mes negalime?

Ar gimė manyje viltis, įžengus į A.A. tarpą?

Šios dienos meditacija

„Tas, kuris girdi šiuos pasakymus ir juos vykdo, yra kaip žmogus, kuris pasistatė namą ant uolos; lietus užėjo, ir potvyniai išsiliejo, vėjas pūtė ir daužė namo sienas ir niekuo jam nepakenkė, nes jis buvo pastatytas ant uolos“. Kai mūsų gyvenimas yra pagrįstas paklusnumu Dievui ir paklūstama Jo valiai taip, kaip mums regis, tik tada mes būsime tvirti ir nepajudinami, net ir audrų verpetuose. Ramus, pastovus, nepajudinamas gyvenimas – uolos namas – yra statomas akmuo ant akmens, pamatai, sienos ir stogas – statomas paklusnumo Dangiškajai apraiškai veiksmais. Kasdieninis sekimas Dievo vadovavimu ir kasdieninis Jo valios vykdymas yra kaip ta namo statyba ant uolos.

Šios dienos malda

Aš meldžiuosi, kad mano gyvenimas turėtų tikėjimo uolos pamatus. Aš meldžiuosi, kad būčiau paklusnus Dangiškajai apraiškai.